Hva betyr Norges Banks Økonomiske analyser for arbeidsmarkedet

Jon Nicolaisen, Visesentralbanksjef i Norges Bank, holdt et solid foredrag om de økonomiske utsiktene fremover.  For en som ikke er økonom var det interessant å høre fakta fra noen som vet hva de snakker om.

Slik jeg oppfatter Jon Nicolaisen ser han lyst på livet for tiden.  I hvert fall lyst nok til at han formidler en viss optimisme.  Norges Bank ser på økonomien fra et "fugleperspektiv" og trekker inn adskillig flere faktorer enn den berømte oljeprisen.  Og ja, det er kjekt å se at solide analyser bekrefter den spirende optimismen som merkes når vi er i kundemøter for tiden.  Men samtidig tolker jeg det slik at vi står foran en endring.  Og det er denne endringen jeg synes er så spennende.  På godt og vondt.

Kort oppsummert fra foredraget fikk vi følgende fakta: Verdensøkonomien generelt er på vei opp når man ser på BNP.  Men det går litt tregt i Europa.  Ser man på Norge er det interessant at konkurranse-evnen er bedret, og vi er der vi var på 90 tallet. 

Flott tenker jeg.  Solid konkuranseevne.  Om vi også leverer på kvalitet, så er det overhodet ingen grunn til flere byggeprosjekter i utlandet.  Og Vi behøver kanskje ikke frykte utenlandske aktører som etablerer seg i Norge i like stor grad som tidligere.  Kanskje NSB kan fortsette å drive togtrafikken vår de neste årene?

En annen viktig faktor som jeg fikk notert er at BNP for fastlands Norge har tatt seg opp.  Og her ligger essensen i hva jeg synes er så spennende: Det er at vi faktisk har klart å skape vekst ved å omstille oss på relativt kort tid.  Det er ingen tvil om at olje fortsatt er viktig, la oss ikke undervurdere den.  Men at omstilling fører til at andre næringer veier opp for reduksjonen i vår viktige oljenæring, er jo en bekreftelse på at vi klarer oss.  Vi må bare forstå hvor vi vokser

Konklusjonen til visesentralbanksjefen var også klar på hva som skal til fremover, sett fra Norges Banks ståsted:  fremover må komme i andre næringer enn olje og gass.

Som tidligere oljearbeider banker hjertet for oljen.  Derfor håper jeg at Jon Nicolaisen tar feil.  Men samtidig har jeg også fingeren på pulsen og følger litt med på hva som skjer. 

For de som er i ferd med å planlegge videre karriere, starte egen bedrift eller på andre måter skal ta noen viktige beslutninger mot arbeidsmarkedet, så mener jeg det er viktig å ha dette litt i bakhodet..  Andre industrier er i vekst.  For meg som er evig optimist er dette bra.  Det gir muligheter.  Enhver omstilling oppleves litt humpete, men når man har parkert, føles det bra.  I hvert fall er det det man sier.

Men en liten ettertanke basert på følgende fun-fact:  Min bestefar doblet sin kunnskap i løpet av sin levetid.  I dag dobler vi kunnskapen på et sted mellom 18 til 24 måneder.  Tenk på hva det har å si for videre utvikling.  Legger vi så til kunstig intelligens lurer jeg egentlig på om vi noen gang blir ferdig med den omstillingen som vi er inne i.