På tide at jobbsøker-Norge går digitalt

JobCatcher DUJSK online pressebilde

OG-S AS, Otto Ressurs og JobAcess går sammen om et nytt selskap for å lage et digitalt jobbsøkerprogram.

– Fra og med 15. august lanserer vi et helt nytt produkt for jobbsøkere i Norge: Et digitalt jobbsøkerprogram. Det er på tide at også jobbsøkerhverdagen går digitalt, sier Erik Falk Hansen, daglig leder i OG-S AS.

Nå danner han partnerskap med Otto Ressurs og JobAccess for å lansere et nytt jobbselskap.

– Det vi vil med dette er å lage et moderne konsept som alle jobbsøkere i Norge kan ta seg råd til, og som er skreddersydd inn mot forskjellige «typer» jobbsøkere. Det vil si at de kan velge det kurset som er designet for dem, enten det er ledere, aktive jobbsøkere, nyutdannede, passive jobbsøkere, ikke norsk-talende, ingeniører eller fagfolk, forteller Falk-Hansen.

Jørn Bjørkli i Otto Ressurs har i mange år jobbet inn mot jobbsøkere og arbeidsmarkeder, blant annet med store omstillingsprosesser for selskap som Forsvaret og Telenor. JobAcess-eier Kjetil Faye Lund har jobbet mye med kurs for ikke-norsktalende, i tillegg til å ha lang erfaring som salgs og markedssjef i blant annet Norges Energi. Mens OG-S jobber med rekruttering og omstilling.

– Med utfordringene her nede, og spesielt Kristiansand, så antar vi at 20 prosent av markedet vårt ligger her nede. Det ser vi jo allerede med Dujsk-kursene vi holder her nede, påpeker Falk Hansen.

Han sier de også vil sikte seg inn mot universiteter og høyskoler, fagforeninger og andre type organisasjoner.

– Vi har allerede fagforeninger og universitet som har sagt de ønsker å høre mer om dette, så håper vi jo også NAV kommer på banen i en tid hvor de fokuserer stort på digitalisering